21e eeuw businessmodellen

In de 21e eeuw gaan we naar nieuwe businessmodellen. Extrapoleren vanuit het verleden of efficiënter maken van de bestaande modellen is voor veel organisaties niet meer genoeg om lange termijn te overleven. In de  vernieuwde business modellen moeten een aantal aspecten bij elkaar komen, zoals

  • nieuwe technologie,
  • verduurzaming van de wereld,
  • andere verdienmodellen en
  • vernieuwd leiderschap naar medewerkers en klanten in deze samenleving.

Kansen

Als u denkt vanuit de huidige situatie, kunnen deze veranderingen voelen als een bedreiging. Als u vanuit een ander perspectief kijkt naar de mogelijkheden, dan leeft u in een tijd van kansen. Van mogelijkheden om de wereld een beetje beter te maken, voor uw klanten, uw medewerkers, uw bedrijf en uzelf. En natuurlijk geeft het grijpen van kansen risico’s. Maar een ding weet u vrijwel zeker, gewoon doorgaan zoals we het altijd deden, gaat niet meer werken.

Nieuwe technologie

De afgelopen twintig jaar hebben veel nieuwe technologieën zich in kraamkamers ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan 3d printing, nanotechnologie, artificial intelligence, blockchain, big data, internet of things en zonne-energie. Deze technologieën hebben een exponentieel element in zich. Dat wil zeggen dat zij jaarlijks kunnen verdubbelen in impact. De komende vijf tot tien jaar zullen deze technologieën nieuwe businessmodellen voortbrengen. Na die tijd zullen bestaande bedrijven, die hier geen plek in hebben verworven, hieraan ten onder gaan. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet de afgelopen 25 jaar. Wie had gedacht dat een TCP/IP internet protocol de reis- en fotobranche fundamenteel zou veranderen? Op welke manier en wanneer stapt uw bedrijf over op de nieuwe businessmodellen die deze technologieën voortbrengen?

Verduurzaming

Tien jaar geleden bracht Al Gore ons met ‘Inconveniant truth’ een onmiskenbare boodschap over ons klimaat. In 2016 zijn er eerste voorzichtige optimistische signalen, zoals het feit dat er wereldwijd nu meer wordt geïnvesteerd in duurzame energie dan in fossiele energie. En er zijn veel stromingen die hierop aansluiten, zoals klimaatbeheersing, sustainability index, People/Profit/Planet, responsible investments, CSR, Circulaire economie. De grote gemene deler hiervan is dat een betere wereld om meer draait dan alleen financiële winst. Deze stromingen zijn zo sterk dat ze niet weggaan. Op welke wijze sluit uw bedrijf hier op aan, passend bij uw missie, klanten en medewerkers?

Andere verdienmodellen

In oude businessmodellen waren klanten de gebruikers van uw producten of diensten. In een aantal nieuwe businessmodellen, zoals Facebook, Google en veel andere start-ups, zijn de gebruikers niet uw betalende klanten, maar de bron van het businessmodel. De informatie van de gebruikers en de toegang tot de gebruiker wordt verkocht aan derde partijen. Van nieuwe bedrijven met sterke marketing wordt dit klakkeloos geaccepteerd, zo niet bij meer traditionele bedrijven. In dit nieuwe ecosysteem is er een sterke ontwikkeling naar winner-takes-all  model via gig-modellen en platforms. Daarnaast heeft de Blockchain technologie de potentie om tussenpersonen op het gebied van transacties, informatie en vastlegging overbodig te maken. Hoe kan dit uw markt raken en welke positie zou u willen innemen in deze nieuwe markt?

Leiderschap

Medewerkers werken gemiddeld een paar jaar voor een bedrijf. ZZP’ ers werken zelfs voor meerdere werkgevers tegelijk. Hoe bereikt u in deze context een optimaal resultaat voor het bedrijf en voor de betrokken medewerkers? Traditioneel top down lijnmanagement past hier niet bij. Vormen van dienend leiderschap of projectmatig werken bieden meer toegevoegde waarde. Besturen op afstand en van papier geeft te weinig flexibiliteit en zicht op de dagelijkse gang van zaken. Betrokkenheid en kennis van klanten, duurzaamheid en technologie worden belangrijker in het leiderschap van een organisatie.

Voor elk van deze thema’s kunt u diepgaand onderzoek en grote programma’s opzetten. De kunst is om op de hoofdlijn eerst een nieuw perspectief te kunnen en durven zien. Daarna volgt de praktische uitwerking. Inspireren. Reflecteren. Keuzes maken. Implementeren.

Daarbij leid en help ik graag organisaties.